Uwaga Kajakarze!!

W dniu 13 stycznia 2018 r. godz. 19 zapraszamy na zebranie wszystkich członków Klubu Kajakowego „Niezatapialni” Zielonagóra oraz osoby chcące przystąpić do Klubu. Świetlica Wiejska Zielonagóra. Sprawy organizacyjne na 2018 r. Omówienie harmonogramu spływów na 2018 r. Po części oficjalnej karnawałowe klimaty .
Zarząd Klubu

Walne zebranie

W dniu 18 listopada 2017 r. Odbyło się Walne Zgromadzenie członków klubu. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017. Zarząd otrzymał absolutorium. Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej , czuwająca nad prawidłowością działalności Klubu przedstawiła Agata Olejniczak. Na tym zakończyła się oficjalna część zebrania. W drugiej części zebrania uhonorowano nagrodami kajakarzy : Wiesława Grześkowiaka i Rafała Kaźmierczaka za heroiczną pomoc w trakcie trwania Międzynarodowego Spływu Kajakowego w Karlinie. Tu trzeba wyjaśnić , że stany rzek : Radew i Parsęta przekraczały stany alarmowe co przyczyniło się do częstych wywrotek. Mieli chłopaki co robić. Wszystkim uczestnikom wszystkich spływów należy się uznanie. Jednogłośnie padło stwierdzenie, że jesteśmy zgraną, opływaną grupą przychylni i pomocni. Dalsza część zebrania to wręczenie odznak PTTK za przepłynięte wodne kilometry w kajaku . I tak :

Czytaj dalej